Услуги

"Ардастрой" ЕООД извършва следните услуги по видове:

  • Хидроизолация и покривни конструкции

  • Бояджийски и тенекеджийски работи

  • Вътрешни и външни мазилки

  • Облицовки и настилки от фаянс, теракота, базалтови, каменни и мраморни плочи

  • Сгради, Ел и ВиК мрежи, ОиВ инсталации, дограма и остъкляване

  • Подови настилки - паркет, линолеум, мокет и др.

Фирмата разполага със арматурен двор и собствен бетонов център, разположен върху площ от 25 000 м2 с производствени помещения с обща площ 2 180 м2. Изграден за производство на бетонови строителни разтвори. Разработен и изпълнен като аналог на бетонов възел ELBA Werk Maschinen GMBH - Германия - ELBA Mihcenter - EMS - 38 на основата на българска елементна база. Автоматично управление "Омрон" отговарящ на изискванията за сертифициране на произведените строителни смеси с възможност за въвеждане и редактиране до 99 рецепти. За качеството на произвежданата продукция гарантира и висококвалифицираната работна ръка.

"Ардастрой" ЕООД произвежда за вътрешния си производствен цикъл и продава на свободния пазар:

  • Бетонови и цементови разтвори

  • Бетонови изделия

  • Метална дограма и съоръжения

CYBER-PLUS EVOLUTION TEST е една от технологиите за окачествяване, които използваме и спомага за следене на параметрите на всеки един продукт произведен в бетоновия център на "Ардастрой" ЕООД. Висококвалифицираните ни специалисти постоянно и стриктно следят за спазването на технологичния процес при производството на бетонови изделия.